Näkökantoja

  

 • Elyn kehittämispalvelut kriisiaikana

  Elyn kehittämispalvelut auttavat yrityksiä myös koronatilanteessa

  Analyysi-palvelu

  Vallitsevassa poikkeustilanteessa palvelu soveltuu yrityksen nykytilan kartoittamisen ja kehittämissuunnitelman teon lisäksi myös muutostarpeiden arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman tekemiseen. 

  Loppuvuoden 2020 aikana yrityksesi voi käyttää enintään kaksi Analyysi-päivää. Yritykselle voidaan myöntää Analyysi-palvelua uudelleen, vaikka se olisikin käyttänyt palvelua jo aiemmin. 

  Analyysi-palvelun hinta asiakkaalle on 30 euroa + alv/päivä.

  Konsultointi-palvelu 

  Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa keskityt kehittämään ennalta määriteltyä liiketoiminnan osa-aluetta esim. taloutta, tuotantoa, markkinointia, henkilöstöä tai tuotekehitystä. Palvelun kesto määräytyy yrityksesi tarpeen mukaan, mutta tyypillinen kesto on 2-5 päivää kerralla. Palvelua voidaan myöntää useaan kertaan ja eri tarpeisiin. Kolmen vuoden aikana yrityksesi voi saada enintään 15 konsultointipäivää.

  Palvelu voi kohdistua esim.

  • Talouden suunnitteluun ja kassanhallintaan 
  • Liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen 
  • Uuden liiketoiminnan kehittämiseen 
  • Tuotannon ja prosessien kehittämiseen 
  • Sähköisten palvelujen kehittämiseen 

  Konsultointi-palvelun hinta asiakkaalle on 30 euroa + alv/päivä. 

  Kenelle?

  Kehittämispalveluja voidaan myöntää vain pk-yrityksille. Yritysmuodolla ja toimialalla ei ole merkitystä, myös yksityisille elinkeinonharjoittajille myönnetään palveluja. Pääsääntöisesti edellytetään yritykseltä yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.  Lisäksi edellytetään, että yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä. Yrityksellä ei saa olla maksamatonta verovelkaa.

  Liiketoiminnan rahoitus häiriötilanteissa 

  ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Kehittämisavustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

  Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

  • joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään viisi henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (mukaan lukien yrittäjät)
  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
  • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
  • lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet),  jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti (ei ylärajaa työntekijöiden määrällä).
  • Yksinyrittäjät eivät kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin.

  Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin.

  Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteissa voivat hakea yritykset, joiden liikevaihto on enintään 300 milj. euroa ja jotka työllistävät 6 -250 henkilöä. Henkilömäärään voidaan laskea mukaan yrityksessä työskentelevät yrittäjät. 

  Rahoitusta voidaan hakea seuraaviin kehityshankkeisiin: 

  • Esiselvitys-rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. 
  • Kehittämisrahoitus-rahoituksella yritys voi toteuttaa esiselvitysvaiheessa tunnistettuja kehittämistoimenpiteitä.

  Autamme mielellämme yritystäsi rahoitusvaihtoehtojen ja niiden hakemiseen liittyvien yksityiskohtien selvittämisessä.
   

    Takaisin

Ota Yhteyttä

ota suoraan yhteyttä.

Katsotaan miten voimme tukea juuri sinun yritystäsi.

 

 

Toimimme pääosin Helsinki-Tampere-akselilla, noin 100 km etäisyydellä Hämeenlinnasta ja Helsingistä.

 


HÄMEENLINNA

Hämeentie 2,
13200 Hämeenlinna

HELSINKI

VALO Hotel&Work Helsinki
Mannerheimintie 109, 00280 Helsinki


 

 Tietosuojaseloste