ELYN kehittämispalvelut

Toimimme jo toista 3-vuotiskautta Elyn kehittämispalvelujen toteuttajana koko maassa. Teemme sekä analyyseja että varsinaista konsultointia Elyn puitesopimustoimittajana.


MITÄ ELY TARJOAA?

ANALYYSIPALVELUSSA saat kokonaiskuvan liiketoimintasi tilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Analyysi tehdään asiakkaan ja vastuuasiantuntijan yhteistyönä. Kehittämissuunnitelman perusteella sinut ohjataan tarvittaviin toimenpiteisiin – konsultointipalveluihin, avainhenkilöiden koulutukseen tai muihin palveluihin.

Analyysin kesto on 1-2 päivää ja hinta asiakkaalle 220 euroa + alv per päivä.


KONSULTOINTIPALVELUT on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on vahva halu kehittää ja kehittyä, sekä edellytykset siihen. Tavoitteena on yrityksen kasvu, uudistuminen ja tehokkuus. Yritykselle räätälöidään yksilöllinen kehittämispaketti viiden osa-alueen pohjalta:

  • Kasvu ja uudistaminen
  • Tuottavuus ja talous sekä digitalisaation edistäminen 
  • Markkinointi ja asiakkuudet
  • Johtaminen ja henkilöstö
  • Innovaatioiden kaupallistaminen

Konsultoinnin kesto ja sisältö määritellään yhteistyössä asiakkaan, ELY-keskuksen asiantuntijan sekä palvelun tuottavan asiantuntijan kesken. Kesto on minimissään 2 päivää, maksimissaan 15 päivää jaettuna 3 vuoden ajalle.

Hinta asiakkaalle on 300 euroa + alv per päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteutumisen jälkeen.


KASVU JA UUDISTUMINEN -palvelu on suunnattu kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudistamiseen tähtäävälle pk-yritykselle, jolla on edellytykset suunnitelmalliseen kasvuun. Lisäksi palvelu sopii pk-yritykselle, joka on kohtaamassa murros- tai muutostilanteen. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia kotimaassa tai kansainvälisesti.

Palvelu auttaa yritystä saavuttamaan selkeän ymmärryksen kasvustrategiasta, asiakkaista ja markkinoista. Lisätavoitteena on kehittää strategista- ja liiketoimintaosaamista sekä digitalisaation hyödyntämistä. Tavoite ja sisältö laaditaan yrityskohtaisesti tilaajan palveluntuottajalle tekemän tilauksen pohjalta.


TUOTTAVUUS JA TALOUS -palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat tehostaa liiketoimintaansa kilpailukykyisemmäksi kehittämällä yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosesseja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa. Tavoite ja sisältö laaditaan yrityskohtaisesti tilaajan palveluntuottajalle tekemän tilauksen pohjalta. 

 

Ota Yhteyttä

ota suoraan yhteyttä.

Katsotaan miten voimme tukea juuri sinun yritystäsi.

 

 

Toimimme pääosin Helsinki-Tampere-akselilla, noin 100km etäisyydellä Hämeenlinnasta ja Hyvinkäältä.

 


HÄMEENLINNA

Hämeentie 2, 13200 Hämeenlinna

HYVINKÄÄ

Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää


 

 Tietosuojaseloste