Palvelut

Kasvun ja Kehittämisen rahoitus

Kasvu ja sitä tukeva kehittäminen kysyy aina myös rahaa ja henkilöresursseja. Tuemme sinua kehittämishankkeiden rahoituksen suunnittelussa sekä tarvittavan rahoituksen etsimisessä ja hakemisessa.

Julkinen tuki mahdollistaa usein myös laadukkaamman ja pitkäjänteisemmän kehittämistyön sekä riittävät resurssit asioiden maaliin saamiseksi.

Teemme yhteistyötä mm. Business Finlandin ja Ely-keskuksen, Finnveran sekä pankkien kanssa. Myös joukkorahoituksen ja pääomasijoittajat tavoitat kauttamme.

Meillä on kokemusta sekä investointi-, kansainvälistymis-, tuote- ja palvelukehitys- että tutkimushankkeiden suunnittelusta ja rahoittamisesta.

Palvelumme sisältää myös tarvittavien suunnitelmien ja laskelmien tekemisen kanssasi sekä neuvonnan itse rahoitushakemusten tekemiseksi. 


TOIMINTATAPOJEN MODERNISOINTI JA DIGITALISOINTI

Laajempien prosessikehittämishankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi autamme asiakkaitamme kehittämään sekä liiketoiminnan suunnittelun, myynnin ja markkinoinnin että asiakaspalvelun toimintamalleja. 

Nykyaikaisten digitaalisten työkalujen ja sovellusten avulla voidaan nopeasti automatisoida yritykselle tärkeitä toimintoja sekä luoda kokonaan uusia mahdollisuuksia asiakkaiden tavoittamiseksi ja palvelemiseksi.

Tuemme sinua toimintamallien ja prosessien sekä niitä tukevien työkalujen suunnittelussa, kehittämisessä ja käyttöönotossa. 


LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU

Systemaattinen kasvun ja kehittämisen suunnittelu paitsi parantaa ja jalostaa suunnitelmia, tuo parempia tuloksia,  lisää avainhenkilöiden osallistamista ja sitoutumista ja helpottaa viestintää eri sidosryhmille.

Liiketoimintasuunnittelu ja strategiatyö: Liiketoimintamallien ja -suunnitelmien tekeminen sekä strategiatyö sisältäen tarvittavat analyysit, strategian luomisen ja strategisten toimenpiteiden suunnittelun. 

Kehittämissuunnittelu: analyysin ja kehittämissuunnitelman tekeminen 1-2 päivässä kehittämisen suuntaamiseksi ja käynnistämiseksi.

Teemme osana suunnitelmia myös tarvittavat taloudelliset laskelmat.


HANKESUUNNITTELU JA -JOHTAMINEN

Vaativammat kehittämistoimenpiteet kannattaa pukea kehittämishankkeeksi tai projektiksi.

Autamme hankkeiden suunnittelussa, niiden eteenpäin viennissä ja hallinnassa.

Tarvittaessa etsimme sopivat resurssit eri osa-alueille ja koordinoimme kokonaisuutta.

Tuemme tuote- ja palvelukehitykseen, organisaation osaamisen ja prosessien, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä T&K-toimintaan liittyviä hankekokonaisuuksia.


Ota Yhteyttä

Katsotaan, miten parhaiten voimme
tukea juuri sinun yritystäsi

 

 

 

 


HELSINKI

VALO Hotel&Work Helsinki
Mannerheimintie 109, 00280 Helsinki


 

 Tietosuojaseloste